Bestuursleden Vivian Pieters, voorzitter, e-mail voorzitter@suyder-cogge.nl  Fons Meester, secretaris, e-mail secretaris@suyder-cogge.nl Theo Roet, penningmeester, e-mail penningmeester@suyder-cogge.nl Jan Peerdeman, lid (Land en Pand), e-mail landenpand@suyder- cogge.nl. Lia Groot-Tol lid (Beheerscommisie), e-mail beheer@suyder-cogge.nl Cees Aay, lid (Archeologie), e-mail archeologie@suyder-cogge.nl Koen Bakker, lid (Redactiecommissie), e-mail redactie@suyder-cogge.nl Klaas Bant, lid (Genealogie),e-mail genealogie@suyder-cogge.nl Contributie De contributie bedraagt € 17,50 per jaar. Voor leden woonachtig buiten onze dorpen komt hier € 3,- bij voor verzendkosten van o.a. het jaarboek. U kunt het bedrag overmaken naar bankrekening NL 61 RABO 0121 2362 50 EUR bij de Rabobank teVenhuizen t.n.v. penningmeester Suyder Cogge. Secretariaat Historische Vereniging ’Suyder Cogge’, Hertog Willemweg 3, 1607 CV Hem. Website: www.suyder-cogge.nl  E-mail: secretaris@suyder-cogge.nl Ledenadministratie Jan Laan, Koggeweg 9, 1606 ML Venhuizen. Tel. 0228-541273 (ledenadmin@suyder-cogge.nl) Jaarboeken, publicaties enz. Jaarboeken tot 2003 zijn verkrijgbaar in het Koggehuis, Westeinde 3 te Venhuizen, tegen betaling van € 7.-. Jaarboeken met ingang van 2003 € 10.-. Voor publicaties en kopieën lees verder.... Werkgroepen Archeologie: Voorzitter: Cees Aay. Leden: Ravian Ruys, Cor Sjerps, Martin Sluis, Theo Roet, Frans Bleeker en Bert Dekker. E-mail: archeologie@suyder-cogge.nl Genealogie: Voorzitter: Klaas Bant. Leden: Gré Bakker-Bruijn en Lowie Beemster. E-mail:  genealogie@suyder-cogge.nl Redactie: Voorzitter: Koen Bakker. Leden: Lies Schram-van Gulik, Gré de Hart- Schuitemaker, Kees Bloemendaal en Theo Roet. E-mail: redactie@suyder-cogge.nl Land en Pand:  Voorzitter: Jan Peerdeman. Leden: Jaap Boon, Klaas Bregman,Cees Donker, Jaap Feller, Jan Hooijberg en Douwe Egtberts.  E-mail: landenpand@suyder-cogge.nl Beheerscommissie:  Voorzitter: Lowie Beemster . Leden: Theo Bot, Klaas Bregman, Trudy Roet-Boon, Piet van der Meijde, Lia Groot-Tol, Sam Koopman en Jaap Boon. E-mail: beheer@suyder-cogge.nl