Categorie archieven: Nieuws voor leden

Nieuwjaarbijeenkomst 2023

Op zaterdag 7 januari 2023 is er een nieuwjaarbijeenkomst geweest voor de werkgroepleden en het bestuur. Het was een gezellig samenzijn en goed verzorgt door Trudy en Theo. De voorzitter, Lia Groot-Tol heeft nog even teruggeblikt op 2022 met de tentoonstelling Vrijheid en de Winkeltjestentoonstelling. Er is veel werk verzet in 2022.
In 2023 gaat de vereniging er voor zorgen dat de tekstplaten voor historische plaatsen, welke al klaar zijn, in de dorpen worden geplaatst. Ook tikt ze nog even aan dat een samenwerking met andere historische verenigingen misschien ook een goed plan is. We gaan er een goed jaar van maken met zijn allen.

Juiste adressen en e-mailadressen

Het is van groot belang voor u en de vereniging dat de adressen en emailadressen van u juist zijn.
Het komt regelmatig voor dat iemand verhuist en dit jammer genoeg niet doorgeeft aan het secretariaat. Wat tot gevolg heeft dat het jaarboek bijvoorbeeld niet op het goede adres aankomt. Dat is heel erg jammer. Ook als u een ander emailadres gaat gebruiken, graag doorgeven via email aan het secretariaat. 

Het Venhuizer Spoortje

Begin 2014 heeft Jaap Veldhuis  samen met met Land en Pand voor de vereniging een tentoonstelling georganiseerd over ‘t Venhuizer Spoortje, dat 100 jaar eerder was geopend. Onderdeel was een historisch verantwoorde maquette van het station Venhuizen en zijn directe omgeving rond 1925. Deze maquette is naderhand nog verder uitgewerkt en is diverse malen tentoongesteld in binnen- en buitenland.

Onlangs is er bij Jaap Veldhuis thuis een filmpje van gemaakt.

Om het te kunnen bekijken klik op deze link: ’t Venhuizer Spoortje