Coöp NV Zuivelfabriek Wijdenes

Na een eerdere poging in 1900 om een zuivelfabriek op te richten is de Coöperatie NV Zuivelfabriek Wijdenes opgericht in 1910 en opgeheven in 1945 tijdens de oorlog. De productie werd overgenomen door De Volharding in Hem.

Na de sluiting is het pand in gebruik genomen door de coöperatie Zaaizaadvereniging West Friesland en daarna door Aannemingsbedrijf G.C. Burger en in 2018 zit er een  Burger keukenmontage er in. Het huidige adres is Molenweg 30-32