Dregterland: Het verhaal achter de kaart

Het boek Dregterland, het verhaal achter de kaart is uit!
Een prachtig boek over de totstandkoming van een nieuwe kaart voor bijna het hele gebied Westfriesland. Misschien een leuk cadeautje?

De “Nieuwe Kaarte van het Dyckgraafschap van Dregterlandt” werd 300 jaar geleden getekend door Govert Oostwoudt, schoolmeester in Hem, maar ook wiskunde leraar, vredemaker en commissaris van de beramingen bij het dijkgraafschap.

De totstandkoming van de kaart
Dregterlandt was in Oostwoudts tijd de naam van één van de vier ambachten waaruit West-Friesland bestond.
Het Dijkgraafschap was verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van dijken en dijkwerken van de Omring rond het Ambacht.
Oostwoudt had twee redenen om aan zijn project te beginnen: de kaart van de zeedijken uit 1638 was wel toe aan een aanpassing aan de werkelijke situatie.
En in Dregterlandt vertrouwde men de kaart van Joh. Jz. Dou niet: het Ambacht zou te groot in oppervlakte zijn afgebeeld en zou daarom te veel dijksgeld moeten opbrengen.

Links: Twee pagina’s uit de “opschrijfboekjes” van Govert Oostwoudt waarin hij peilingen en metingen tijdens de opnemingstochten heeft genoteerd. Op deze pagina’s vind je de aantekeningen van de opnemingen in Lutjebroek vanaf De Horn via de tegenwoordige P.J. Jongstraat tot ongeveer 100 meter voorbij de Kerspelweg in Hoogkarspel.

 

Handwerk
Zonder luchtfoto’s, zonder satellietbeelden en zonder elektronische apparatuur vervaardigde Oostwoudt een kaart die – zo is gebleken – volledig voldeed aan de behoeften van de achttiende-eeuwse Westfriezen.
Voor de dijken en dijkwerken ontleende Oostwoudt beeldmateriaal aan de kaarten van Van der Meersch en Joh. Jz. Dou.
Voor het binnendijkse beeldmateriaal verrichtte hij vanaf de zeedijken, de Walingsdijk en vanaf de ‘Straetwegh’ tussen Hoorn en Enkhuizen peilingen en metingen.
En waar nodig, deed hij dit vanuit een schouwtje, varend over sloten en hoofdwatergangen.

 

Hollandse cirkel uit Museum Boerhave te Leiden.

 

 

 

Het boek ligt nu bij de volgende boekhandels:
Bruna, Streekhof Bovenkarspel,
Primera Avenhorn,
Symijo Hoogkarspel,
Hoornse Boekhandel Grote Noord 11,
DA Venhuizen
Hollandse Cirkel in Zwaag