Gré Bakker-Bruijn

Gré is de vrouw van het eerste uur. Zij had contact met Klaas Tol vanwege het verzamelen van oude foto’s en ansichtkaarten met dorpsgezichten. Samen hadden ze al eens een succesvolle tentoonstelling over oude ansichten georganiseerd in de Triangel te Venhuizen.

Gré, geboren in 1941, is opgegroeid in Venhuizen en als kind heeft zij gewoond bij haar stiefbroer in de stolp van haar overgrootouders, Jan Beemsterboer en zijn vrouw Meintje Beemsterboer-Bart op Kerkweg 18 te Venhuizen. Meintje bleek zó mooi over vroeger te kunnen vertellen, dat Gré al gauw aan haar lippen hing en bij haar de interesse voor geschiedenis was gewekt!

Na school kwam zij te werken in Hoorn op het kantoor van Drukkerij West-Friesland, waar zij veel heeft geleerd. Gré was ook jong begonnen met het documenteren van gegevens over families en panden en later heeft zij ook vele cursussen gevolgd o.a. bij Dr. Katja Bossaers. Deze was indertijd verbonden aan de Stichting voor Museaal en historisch Perspectief Noord-Holland.

Drs. Piet Boon heeft zijn boek Tussen Hondenhemel en Munnickay (1986) geschreven, mede doordat Gré de uitgever had aangeraden eens een boek over Venhuizen te schrijven.

Zij heeft de uitgever ook gewezen op de verschillende fotocollecties en het werk van Pielage. Zij heeft het script uitgetypt en het is een prachtig boek is geworden in 2011 met de naam Venhuizen en Hem in de loop der eeuwen 1940.

Gré heeft thuis veel documenten en foto’s opgeslagen. Zij ontvangt nog regelmatig vragen over panden o.a. van Archeologie West-Friesland. Onlangs kreeg Vereniging Hendrick de Keyser inlichtingen van haar voor de restauratie van ‘huisje van Balk’ te Oosterleek.

Gré was één van de stuwende krachten achter het project Zeger Davidson en Jannetje Visser-Roosendaal. Ook verscheen van haar hand een aantal Genealogieën in onze jaarboeken.

Gré is vanaf het begin betrokken geweest als bestuurslid en lid van de werkgroep Genealogie. De werkgroep Genealogie bestaat nog steeds en vanaf de 1ste dag is Gré hier bij betrokken. In 1998 heeft ze afscheid genomen van het bestuur. Zij is nu erelid van de vereniging.