Hemschool

Hemschool 1854-1971

Vele eeuwen achtereen is er in Hem les gegeven in een deel van de kerk. In 1854 bouwde men op de Schoollaan in Hem een aparte school en in 1878 komt er een woning voor het hoofd van de school bij.

Jarenlang blijft de Hemschool een tweemans(klassen)school. In 1933, in de crisisjaren, moest er bezuinigd worden en wordt er aangegeven dat de Hemschool moest sluiten. Na veel protesten komt er in 1934 bericht dat de Hemschool mag blijven. De school wordt vernieuwd in de Schoollaan en tijdens de verbouwing wordt les gegeven in Café de Hoop van Alewijn Ott. In 1971 is het aantal leerlingen gegroeid en zijn er meer klaslokalen nodig. Er wordt tijdelijk les gegeven voor klas 3 en 4 in het jeugdgebouwtje aan de Hemmerbuurt nr. 103.

Bron: van Hem en haar van hier tot daar. A. Jofriet

Hemmerbuurt 103,                                       Hemschool schoollaan 

Hemschool  Schoollaan te Hem 1971-1981

In 1971 belanden we in een tweede schoolstrijd voor het behoud van de Hemschool. In november van 1971 neemt de school zijn intrek in de voormalige tuinbouwschool, aan de Hertog Willemweg 63, als tijdelijk onderkomen. Ouders noch leerkrachten waren blij met deze oplossing, die maar van tijdelijke aard zou zijn. De gemeente Venhuizen was vastbesloten dat de Hemschool samen moest gaan met de RK Jozefschool en na vele protesten velde ten slotte de Raad van State in Den Haag het definitieve vonnis: De Hemschool moet verdwijnen. Het oudercomité en het actiecomité besluiten om een eigen school op te richten. Na veel lobbyen bij de politieke partijen en laten zien dat het hen ernst was om een vrije school op te richten, is de gemeenteraad in 1979 gezwicht. Er wordt in 1981 een nieuwe Hemschool gebouwd in de Noordersluisstraat in Hem.

Hertog Willemweg 63   
Tijdelijk Hemschool

 

 

Hemschool 1981-2016

De Hemschool zit tot 1981 in een voormalige tuinbouwschool op Hertog Willemweg 63 te Hem. Er wordt na veel strijd toestemming gegeven om een nieuwe openbare school te bouwen in de Noorder Sluisstraat 31 te Hem. Aannemer Peerdeman begint begin april 1981 om het bouwrijp te maken en al op 25 september 1981 kon de school worden opgeleverd. Op 31 maart 1982 is de opening van de Hemschool. In 2013 is de Hemschool gefuseerd met de Padlandschool te Venhuizen. In zomer 2016 is de school gesloten doordat de school steeds minder leerlingen trok.   

Bron: Van Hem en haar van hier tot daar A. Jofriet

Beide foto’s van Hemschool Noordersluisstraat 31