Juiste adressen en e-mailadressen

Het is van groot belang voor u en de vereniging dat de adressen en emailadressen van u juist zijn.
Het komt regelmatig voor dat iemand verhuist en dit jammer genoeg niet doorgeeft aan het secretariaat. Wat tot gevolg heeft dat het jaarboek bijvoorbeeld niet op het goede adres aankomt. Dat is heel erg jammer. Ook als u een ander emailadres gaat gebruiken, graag doorgeven via email aan het secretariaat.