Kantklosschool Ieder voor Allen Wijdenes

   Kantklosschool “Ieder voor allen Wijdenes”

In Wijdenes werd op 25 februari 1914 de Vereniging “Ieder voor Allen” te Wijdenes opgericht door Mevr. de Jager Meezenbroek- van Beverwijk. De school startte met kantklos-, naai- en tekencursussen. In 1916 werd rijkssubsidie toegekend. De school werd toen ingedeeld bij het bijzonder lager onderwijs. Men heeft vaak met de beschikbare ruimte moeten woekeren, in de oorlogsjaren bij Mevr. Leeuwerik in haar huiskamer, in een toneelzaaltje en in de consistoriekamer van de kerk. Na een verblijf van 28 jaren in de molen van Wijdens (“Stofmolen”)werd in 1986 de kantklosschool overgeplaatst naar de openbare basisschool te Wijdenes. In 1999 is de Kantklosschool  weer verhuisd, namelijk naar Schellinkhout naar 2 lokalen van de Jan Luijkenschool. Dit leidde er toe dat aan de naam “Ieder voor Allen”, “Wijdenes” werd toegevoegd om zo de oorsprong te laten voortbestaan.
 

In 2014 is het 100 jarig bestaan gevierd. Het is nog de enige officiële kantklosschool in Nederland. In 2018 wordt nog op 6 dagdelen per week les gegeven. 

Informatie van www.Kantklosschoolwijdenes.nl