Kleuterschool Hem 1949-1982

 

Kleuterschool – Hem, Hemmerbuurt 130. 1949 – 1952

In Hem werd – voor zover wij konden nagaan – laat met kleuteronderwijs begonnen. Rond 1949 werd er in een leegstaand gedeelte van een bakkerij in perceel Hemmerbuurt 130 een aantal jaren kleuteronderwijs gegeven.
Later verhuisde de kleuterschool naar een leegstaand woonhuis tegenover de Theresia-kapel.


Foto uit 1920 Links Pand van bakkerij Besseling, Hemmerbuurt 130 te Hem.

Kleuterschool Hem. Hemmerbuurt 223. 1952 – 1960.

De kleuterschool welke voor 1952 op Hemmerbuurt 130 was gevestigd is verhuisd naar Hemmerbuurt 223 te Hem. Een leegstaand woonhuis tegenover de Theresiakapel te Hem.
In dit woonhuis zijn enkele provisorische voorzieningen gemaakt om het geschikt te maken voor het kleuter onderwijs. Er werd een nieuwe kleuterschool gebouwd op Hemmerbuurt 144 in 1960


Foto 2019 Hemmerbuurt 223 (links met boot)  

Kleuterschool de Engelbewaarder Hemmerbuurt 144 te Hem. 1960 – 1982

Kleuterschool de Engelbewaarder op Hemmerbuurt 144 te Hem is gebouwd en in gebruik genomen in 1960. Dit was de eerste echte 1 klassige kleuterschool in Hem. Deze moest echter door terugloop van het aantal leerlingen in 1982 worden opgeheven. Op 1 augustus 1985 treedt de Wet op het Basisonderwijs in werking, waardoor het kleuteronderwijs en het lager onderwijs worden samengevoegd. Het gebouw is daarna verbouwd tot Uitvaartcentrum en in 2018 verkocht aan een particulier.

            

   Foto 1970 Kleuterschool Engelbewaarder              foto 1980 Kleuterschool Engelbewaarder
  Hemmerbuurt 144, Hem