Opening tentoonstelling Coöperatieve veilingvereniging de Zuiderkogge G.A. Op zaterdag en zondag 2 en 3 april is de expositie over de veiling de Zuiderkogge gehouden. Het was dan 100 jaar geleden dat “De veiling Zuiderkogge” werd opgericht. De werkgroep Land en Pand heeft een expositie samengesteld over het wel en wee  van de veiling. De opening werd verricht door de laatste voorzitter van de coöperatie veiling- vereniging Zuiderkogge de heer N.Redeker. Na ruim 63 jaar als zelfstandige veiling te hebben gedraaid viel voor de veiling op 12 juni 1979 het doek. Tijdens de algemene leden  vergadering, waar overigens slechts 38  leden aanwezig waren, viel het besluit om de exploitatie van de Zuiderkogge per 30 juni 1979 te sluiten en per 1 juni  op te gaan in de nieuwe veiling WFO i.o. Als bijzonderheid één lid was tegen, hij begreep dat de fusie nodig was, maar hij wilde het stukje romantiek niet prijsgeven, want zo zei hij: ‘alles wordt koud en zakelijk’. (bron jaarboek 2015 Historische vereniging Suyder Cogge) Werkgroep Land en Pand Land en Pand is een werkgroep binnen de Historische Vereniging De Suyder Cogge. Wij stellen ons tot doel historisch waardevolle panden, landerijen en overige objecten te onderzoeken en de gegevens hiervan vast te leggen voor later. Door het publiceren van de verkregen kennis proberen wij de interesse voor ons lokale culturele erfgoed te bevorderen. Ons werkgebied is gelegen binnen de grenzen van de voormalige gemeente Venhuizen en omvat de dorpen Schellinkhout, Wijdenes, Oosterleek, Hem en Venhuizen Uitgangspunt voor onze werkzaamheden is het doel dat de Historische vereniging de Suyder Cogge zich heeft gesteld en vastgelegd in de statuten. U kunt ook contact opnemen met landenpand@suyder-cogge.nl De belangrijkste werkzaamheden van onze werkgroep van structurele aard zijn: Het vastleggen middels foto’s van alle te slopen, verbouwen of nieuwgebouwde panden ten behoeve van het archief. Het jaarlijks uitvoeren van een werkproject met als eindresultaat een publicatie in het jaarboek. Bij voorkeur samen met andere werkgroepen. Het organiseren van een jaarlijkse lezing of informatieavond met betrekking tot ons vakgebied. Het selecteren van objecten en het voordragen van een keuze voor de jaarlijks uit te reiken “Opsteker” op de jaarvergadering van onze vereniging. Het aandragen van de gegevens voor het samenstellen van de lijst van gemeentelijke monumenten in de gemeente Drechterland in het kader van het Monumenten Inventarisatie Project Het actueel houden van het stolpenbestand binnen ons werkgebied met betrekking tot nieuwbouw, wijzigingen en teloorgang door sloop of brand ten behoeve van de Boerderijen Stichting