Jaarboeken te koop Voor leden die nog geïnteresseerd zijn in “oude” jaarboeken! De jaarboeken, vanaf 1992-2015, zijn te koop en wel € 3.- voor één boek of € 10,- voor vier boeken. De boeken zijn te verkrijgen op de dinsdagmiddag vanaf 14.00 -16.30 uur in het Koggehuis Kom snel want OP=OP Jaarboek Het jaarboek 2016 van de Historische Vereniging Suyder Cogge is uit. In de Jaarkroniek 2016 wordt ingegaan op gebeurtenissen die het afgelopen jaar in de dorpen Venhuizen, Hem, Oosterleek, Wijdenes en Schellinkhout hebben plaats gevonden. Verder vindt u een verhaal over het wel en wee van het raadhuis in Schellinkhout, de opkomst en ondergang van de Hemschool, het ontstaan van het dorpshuis De Dregt, een “sirene op het dak” een verhaal over als er brand in het dorp was, Fanfarekorps DWS ca 1950 en nog verdere leuke verhalen.  Hoe dat afliep kunt u lezen in het Jaarboek…. Verder zijn er nog artikelen over: Herinnering 25 jarig jubileum Hist.Ver. Suyder Cogge In memorian Piet Boon Jaarkroniek Opkomste en ondergang van de Hemschool Paardenherinneringen uit mijn kindertijd in Venhuizen Dorpshuis De Dregt. Vrouwtje 17 De sirene op dak! Jeugdsentiment Het wel van wee van een raadhuis Gesloopte panden 2016 Het Jaarboek is voor € 10,- te bestellen bij Theo Roet per e-mail  Werkgroep Redactiecommissie De redactiecommissie is één van de vijf werkgroepen van de historische vereniging. Deze werkgroep bestaat uit vijf leden, namelijk: voorzitter: Koen Bakker; leden: Gré de Hart- Schuitemaker, Kees Bloemendaal en Theo Roet. De werkgroep verzorgt de uitgave "Berichten uit het Koggehuis",  welk boekje twee keer in het jaar verschijnt, namelijk in september/oktober en mei/juni. In het eerste boekje wordt o.m. het jaarprogramma opgenomen, terwijl in  het tweede boekje de notulen en andere punten van de jaarvergadering , zoals de financiële stukken, worden vermeld. Het Jaarboek wordt ook door de werkgroep samengesteld. Het jaarboek wordt elk jaar in het voorjaar gepubliceerd. Ieder lid van de vereniging, maar ook andere geïnteresseerden kunnen bijdragen aan de inhoud van de Berichtenboekjes en het Jaarboek. Dit kunnen bijzondere verhalen uit het verleden, jubilea, streekgedichten, gezegdes of anekdotes zijn. Ook oude foto's ter herkenning zijn welkom. Inzending kan via email uiteraard kan dit ook via postadres Noordersluisstraat 72, 1607 CT Hem.