Bestuursleden Vivian Pieters, voorzitter, e-mail voorzitter@suyder-cogge.nl  Fons Meester, secretaris, e-mail secretaris@suyder-cogge.nl Theo Roet, penningmeester, e-mail penningmeester@suyder-cogge.nl Vacature lid (Land en Pand), e-mail landenpand@suyder-cogge.nl. Lia Groot-Tol lid (Beheerscommisie), e-mail beheer@suyder-cogge.nl Cees Aay, lid (Archeologie), e-mail archeologie@suyder-cogge.nl Koen Bakker, lid (Redactiecommissie), e-mail redactie@suyder-cogge.nl Klaas Bant, lid (Genealogie),e-mail genealogie@suyder-cogge.nl Contributie De contributie bedraagt € 17,50 per jaar. Voor leden woonachtig buiten onze dorpen komt hier € 3,- bij voor verzendkosten van o.a. het jaarboek. U kunt het bedrag overmaken naar bankrekening NL 61 RABO 0121 2362 50 EUR bij de Rabobank teVenhuizen t.n.v. penningmeester Suyder Cogge. Secretariaat Historische vereniging ’Suyder Cogge’ Kerkweg 50 1606AT Venhuizen Website: www.suyder-cogge.nl  E-mail: secretaris@suyder-cogge.nl Ledenadministratie Jan Laan, Koggeweg 9, 1606 ML Venhuizen. Tel. 0228-541273 (ledenadmin@suyder-cogge.nl) Jaarboeken, publicaties enz. Jaarboeken tot 2003 zijn verkrijgbaar in het Koggehuis, Westeinde 3 te Venhuizen, tegen betaling van € 7.-. Jaarboeken met ingang van 2003 € 10.-. Werkgroepen Genealogie: Voorzitter: Klaas Bant. Leden: Gré Bakker-Bruijn en Lowie Beemster. E-mail:  genealogie@suyder-cogge.nl Redactie: Voorzitter: Koen Bakker. Leden: Gré de Hart-Schuitemaker, Kees Bloemendaal en Theo Roet. E-mail: redactie@suyder-cogge.nl Land en Pand:  Voorzitter: vacature. Leden: Douwe Egtberts, Kees Donker, Jaap Feller en Nico Wijnker E-mail: landenpand@suyder-cogge.nl Beheerscommissie:  Voorzitter: Lowie Beemster . Leden: Theo Bot, Klaas Bregman, Trudy Roet-Boon, Piet van der Meijde, Lia Groot-Tol, Sam Koopman, Jaap Boon, Tosca Boon en Jan de Lange. E-mail: beheer@suyder-cogge.nl