Werkgroep Genealogie

De genealogische werkgroep houdt zich bezig met familieonderzoek. Vooral bekende en onbekende families uit de oude gemeente Venhuizen zijn onderwerp van onderzoek. Gegevens worden verzameld door regelmatig een bezoek te brengen aan het Westfries Archief in Hoorn.

De leden van de werkgroep Genealogie anno  2017: v.l.n.r. Klaas Bant, Gré Bakker-Bruijn en Lowie Beemster.
Foto Hélène de Bruijn

In de loop der jaren heeft de werkgroep verschillende (deel) genealogieën gepubliceerd. In 1999, de herdenking van Zeger Davidson, de genealogie Davidson. Verder o.a. de genealogie van Govert Maartensz. Oostwoud in 2012. In 2017 is een kwartierstaat van vijf generaties van de oprichter Klaas Tol gepubliceerd tijdens het 25 jaar bestaan van de vereniging.
Daarnaast heeft de werkgroep veel genealogisch materiaal verzameld over tal van inwoners uit Venhuizen. Dit materiaal is op dit moment opgeslagen in de computer in het Koggehuis. Men maakt hiervoor gebruik van het genealogie programma Pro-Gen. Het is voor iedereen toegankelijk. Er wordt gekeken of we dit materiaal ook aan kunnen gaan bieden via deze website.

De werkgroep Genealogie hoopt in de komende jaren nog meer materiaal boven water te krijgen. Genealogie is een hobby met een open eind.
Als u belangstelling heeft voor genealogie of mee wilt helpen om iets in kaart te brengen. U bent van harte welkom! U kunt u aanmelden of uw vraag stellen via de e-mail
Indien u het werk van de werkgroepen en de vereniging wilt steunen, wordt dan lid. U kunt zich aanmelden als lid via de e-mail voor € 20,00 per jaar.
Indien u lid wordt ontvangt u het jaarboek gratis.