Werkgroep Beheer

De werkgroep Beheer bestaat uit 10 leden: Lowie Beemster (voorzitter), Piet van der Meijde, Jaap Boon, Jan de Lange, Klaas Bregman, Peter Doodeman, Marty Nieuweboer-Bakker, Joke Koolhaas, Diana Visser en Tosca Boon. Deze werkgroep is verantwoordelijk voor het registreren, documenteren, digitaliseren en beheren van materiaal, website en facebookpagina.

Staand vlnr Jaap Boon, Piet van der Meijde, Marty Nieuweboer, Jan de Lange, Joke Koolhaas, Peter Doodeman, Diana Visser
Zittend vlnr Tosca Boon, Klaas Bregman, Lowie Beemster

De belangrijkste werkzaamheden van structurele aard zijn:

  • Het registreren, scannen, opslaan en bijhouden van ontvangen foto’s in de beeldbank met de fotocollectie.
  • Het opzetten en beheren van de foto’s in de fotobank met de objectenbank.
  • Het inventariseren, opzetten en ontsluiten van boeken en documenten ter voorbereiding op de  digitale bibiliotheek.
  • Het digitaliseren van oud filmmateriaal.
  • Het behouden van collecties welke in de loop der jaren zijn verzameld.
  • Het up to date houden van de website.
  • Iedere dinsdagmiddag (uitgezonderd de maanden juli en augustus) zijn de leden in het Koggehuis van 14:00 uur tot 16:30 uur aanwezig voor het inleveren van foto collecties, boekjes, vragen etc.
  • Het aanleveren van informatie aan de Westfriese kaart.

Heeft u belangstelling voor het beheren van historisch materiaal of vindt u het leuk om te helpen iets in kaart te brengen? Dan bent u van harte welkom in het Koggehuis op de dinsdagmiddag. Natuurlijk mag het ook via e-mail of telefonisch bij een van de werkgroepsleden.

Als u het  werk van de werkgroepen en de vereniging wilt steunen, wordt dan lid voor €20,00 per jaar. U kunt zich aanmelden via e-mail  bij de ledenadministratie..
Als u lid bent ontvangt u het jaarboek gratis.