Vereniging

Fijn dat u interesse heeft in onze historische vereniging.

Het doel van de vereniging, welke in 1992 is opgericht, is het bevorderen van belangstelling voor het verleden van de dorpen die per 30 september 1992 samen de gemeente Venhuizen (Hem, Oosterleek, Wijdenes, Schellinkhout en Venhuizen) vormden en de cultuur van haar bewoners. Tevens is het doel van de vereniging om contact en samenwerking tussen de leden tot stand te brengen.

Bestuur

De leden van het Bestuur (2017). v.l.n.r. Vivian Peters, Theo Roet,Klaas Bant, Koen Bakker, Jan Peerdeman en Lia Groot-Tol. Foto Hélène de Bruijn

Het bestuur bestaat op dit moment uit 7 leden
Lia Groot, voorzitter, e-mail
Fons Meester, secretaris, e-mail
Marja Kuné, penningmeester, e-mail
Douwe Egberts, lid (Land en Pand), e-mail
Lowie Beemster, lid (Beheer), e-mail
Koen Bakker, lid (Redactie), e-mail
Klaas Bant, lid (Genealogie), e-mail

Ledenadministratie
Gerda Duif, e-mail
Nieuwe leden
Als u zich wilt opgeven als lid bij onze vereniging dan kunt u onderstaand formulier invullen.
Als u zich wilt opgeven als lid bij onze vereniging dan kunt u onderstaand formulier invullen.
Inschrijfformulier

Contributie
De contributie bedraagt € 20,00 per jaar. Voor leden woonachtig buiten onze dorpen komt hier € 4,50 bij voor verzendkosten van het jaarboek en de berichtenboekjes.

Boeken, films of ansichtkaarten
Onze vereniging biedt u diverse boeken, films of ansichtkaarten aan. Klik hier voor het overzicht van de verkoopprijs.

Werkgroepen
Vele vrijwilligers ondersteunen het bestuur.  De vereniging heeft diverse werkgroepen waar  vrijwilligers (leden) zich inzetten voor de vereniging. Zij proberen bepaalde zaken van de vereniging zo goed mogelijk te behartigen.
De Werkgroep
Beheer registreert, documenteert, digitaliseert en beheert het materiaal
Genealogie houdt zich bezig met voorouderonderzoek dan wel de afstamming van de familienaam
Land en Pand onderzoekt historisch waardevolle panden, landerijen en overige objecten en gegevens worden vastgelegd
Redactie verzorgt 2 x per jaar het berichtenboekje uit het Koggehuis en stelt het jaarboek samen.