Werkgroep Redactie

De  werkgroep redactie bestaat uit zes leden: Koen Bakker, Theo Roet, Kees Bloemendaal, Luuk Swier, Regina Arbouw en Marjo de Lange-Tol. Een actuele foto zal nog worden toegevoegd.
De werkgroep verzorgt de uitgave ‘Berichten uit het Koggehuis’, welk boekje twee keer in het jaar verschijnt, namelijk in september/oktober en mei/juni. In het eerste boekje wordt o.m. het jaarprogramma opgenomen, terwijl in het tweede boekje de notulen en andere punten van de jaarvergadering, zoals de financiële stukken, worden vermeld.

Het Jaarboek met o.a. de kroniek van het afgelopen jaar, wordt ieder jaar (vanaf 1992) door deze werkgroep samengesteld. In het voorjaar van ieder jaar wordt het Jaarboek uitgebracht en gepubliceerd.
Ieder lid van de vereniging, maar ook andere geïnteresseerden kunnen bijdragen aan de inhoud van de berichtenboekjes en het Jaarboek. Dit kunnen bijzondere verhalen uit het verleden, jubilea, streekgedichten, gezegdes of anekdotes zijn.
Ook oude foto’s ter herkenning zijn welkom.
Heeft u vragen of wetenswaardigheden stuur deze naar onze redactie via e-mail