Oprichting

Historische Vereniging Suyder Cogge

Eind jaren 80 begon het idee te leven bij Klaas Tol, Gré Bakker-Bruijn en Ariën Albertsma om een historische vereniging op te richten. In het  gemeentehuis te Venhuizen werd in 1992 een kennismakings-/inventarisatieavond gehouden en in de raadszaal konden de geïnteresseerden zich opgeven als lid en aangeven welke rubrieken/onderwerpen hun voorkeur hadden.
De oogst was deze avond 40 leden.

Op 10 maart 1992 werd de vereniging opgericht voor de vijf dorpen van de gemeente Venhuizen. Te weten: Venhuizen, Hem, Wijdenes, Oosterleek en Schellinkhout. Het voorlopig bestuur bestond uit 10 leden.

Bestuur bij oprichting. Van links naar rechts: 1. Klaas Tol; 2. Piet Kesteloo; 3. Jan Deen; 4. Lowie Beemster; 5. Ariën Albertsma; 6. Arie Beemsterboer; 7. Peter Bakker; 8. Gré Bakker-Bruijn; 9. Gerrit Vet (die mevrouw T. van Westrhenen en de heer Hoogenboezem is opgevolgd).

Het doel van de vereniging is het bevorderen van belangstelling voor het verleden van de dorpen die per 30 september 1992 samen de gemeente Venhuizen vormden en de cultuur van haar bewoners. Tevens is het doel van de vereniging om contact en samenwerking tussen de leden tot stand te brengen.

Men tracht dit doel te bereiken door het bewaren en verzamelen van voorwerpen die van belang zijn om het verleden te leren kennen en daarbij de voorwerpen te beschrijven. Het inrichten van een oudheidkamer en het instellen van werkgroepen met een specifieke historische interesse. Verder worden er excursies, lezingen en voordrachten gegeven.

De vereniging heeft het 25 jarig jubileum in 2017 gevierd. Daar is een jubileumuitgave voor gemaakt.

Projecten die mede in samenwerking met de historische vereniging Suyder Cogge tot stand zijn gekomen, zijn o.a. de Bannepaal, Wandel-fietspad van Koggeweg naar de Zuiderdijk, Oorlogsmonument in Wijdenes, Informatiebord Zeger Davidson etc.

Op dit moment:

Het huidige bestuur bestaat uit 7 mensen. Er zijn vrijwilligers die het bestuur ondersteunen.
De vereniging heeft diverse werkgroepen/commissies waar leden zich inzetten voor de vereniging.
De werkgroep:
– genealogie houdt zich bezig met voorouderonderzoek dan wel de afstamming van de familienaam.
land en Pand onderzoekt historisch waardevolle panden, landerijen en overige objecten worden en gegevens worden vastgelegd.
beheer registreert, documenteert, digitaliseert en beheert het materiaal.
redactiecommissie verzorgt 2 x per jaar het berichtenboekje uit het Koggehuis en stelt het jaarboek samen.

Een van de projecten waar de vereniging op dit moment mee bezig is, is het digitaliseren van de fotobank en objectenbank

Op 1 januari 2018 is het aantal leden 550.