Klaas Tol

Klaas Tol (1924-2012) is de man van het eerste uur. Hij was als kind al geïnteresseerd in geschiedenis. Niet alleen in de grote lijnen, maar ook in de levens van de mensen zelf.
Hij vertelde er graag over en zijn kinderen genoten daar van.

In 1979 na een samenwerking met zijn broer, begon Klaas een naaimachine- en fotozaak . In de tijd, dat er een foto van een foto gemaakt kon worden, kwamen veel mensen met dat verzoek in de winkel. Klaas vroeg dan of hij ook een afdruk mocht maken en zo begon zijn verzameling. Niet alleen van schoolfoto’s – waar hij al gauw mee aan de slag was gegaan – maar ook andere familiefoto’s en dorpsgezichten.

Daarbij kwam een andere hobby van hem goed van pas, namelijk het vastleggen, rubriceren en bijhouden van gegevens. De foto’s zijn allemaal netjes voorzien van een nummer, omschrijving en datering.
Bakken vol gearchiveerd fotomateriaal zijn het resultaat!

In 1990 stapte hij uit de organisatie van de jaarlijkse 40MM, en begon hij steeds meer na te denken hoe zijn materiaal over de geschiedenis van Venhuizen en omliggende dorpen het best bewaard kon blijven. Een historische vereniging leek natuurlijk een goed optie!
En zoals we zagen, leidden zijn contacten met o.a. Gré Bakker-Bruijn en Ariën Albertsma in 1992 tot de oprichting van de Historische vereniging Suyder Cogge.

In datzelfde jaar schreef hij zich met Gré in voor de cursus ‘Ontdekkingsreizen naar het verleden’ van de Stichting Regionale Geschiedbeoefening in Haarlem.
Een paar jaar later volgde hij ook een cursus oud schrift. In 2002 begon hij nog aan een nieuwe Eeuwen Kroniek van onze dorpen.

Klaas is 1 jaar voorzitter geweest van de Suyder Cogge. Per 1993 geeft hij de voorzittershamer over aan Arie Beemsterboer.

In 1992 neemt hij het initiatief om met een paar andere mensen een dagboek bij te houden over het jaar 1993. Uiteindelijk zijn het 4 mensen die dit een jaar vol gehouden hebben. De dagboeken bevinden zich in het Koggehuis.

Klaas is benoemd tot erelid van de vereniging en bij zijn overlijden is zijn fotocollectie geschonken aan de Suyder Cogge.