Werkgroep Land en Pand

De werkgroep Land en Pand stelt zich tot doel historisch waardevolle panden, landerijen en overige objecten te onderzoeken en de gegevens hiervan vast te leggen voor later.

De leden van de werkgroep Land en Pand (2017)                        v.l.n.r.: Jaap Feller, Jan Peerdeman, Jaap Boon, Douwe Egberts, Cees Donker en Jan Hooijberg.                        Foto Hélène de Bruijn

De werkgroep bestaat nu uit 5 mensen: Nico Wijnker, Douwe Egberts, Jaap Feller , Cees Donker en Gerda Duif.  Een actuele foto wordt zo spoedig mogelijk toegevoegd.

Door het publiceren van de verkregen kennis probeert de werkgroep de interesse voor het lokale erfgoed te bevorderen. Jaarlijks wordt onder meer een object geselecteerd voor het uitreiken van de ‘Opsteker’.

De belangrijkste werkzaamheden van structurele aard zijn:

  • Het vastleggen middels foto’s van alle te slopen, verbouwen of nieuwgebouwde panden ten behoeve van het archief.
  • Het jaarlijks uitvoeren van een werkproject met als eindresultaat een publicatie in het jaarboek. Bij voorkeur samen met andere werkgroepen.
  • Het organiseren van een jaarlijkse lezing of informatieavond met betrekking tot ons vakgebied.
  • Het selecteren van objecten en het voordragen van een keuze voor de jaarlijks uit te reiken “Opsteker” op de jaarvergadering van onze vereniging.
  • Het aanleveren van de gegevens voor het samenstellen van de lijst van gemeentelijke monumenten in de gemeente Drechterland in het kader van het Monumenten Inventarisatie Project.
  • Het actueel houden van het stolpenbestand binnen ons werkgebied met betrekking tot nieuwbouw, wijzigingen en teloorgang door sloop of brand ten behoeve van de boerderijen stichting.

Als u belangstelling heeft in historie van panden of mee wilt helpen om iets in kaart te brengen. U bent van harte welkom! U kunt u aanmelden of uw vraag stellen via de e-mail.
Indien u het werk van de werkgroepen en de vereniging wilt steunen, wordt dan lid. U kunt zich aanmelden via de e-mail.
Als u lid bent ontvangt u jaarlijks het Jaarboek.