Naaischool

De naaischool Venhuizen 1929-1973

Mev. Teekens-Kunst (echtgenote van de huisarts dokter Teekens) vond in 1929 dat er een naaischool moest komen  zodat de toekomstige huisvrouwen zelf hun kleding konden naaien.

Er werd een bestuur opgericht bestaande uit 9 mensen met o.a. voorzitster mevr. Teekens, Mw Visser Roosendaal, zuster Schoenmaker, de dames Kok-Krul, Vingerhoed-Ruiter en Koeman-Balk.

Het bestuur vond een gekwalificeerde onderwijzeres, mevr. Van der Heide-Boxman. In 1929 ging de school van start met een flink aantal leerlingen. De locatie was de consistoriekamer van de Nederlands Hervormde Kerk en de lessen werden op de woensdagmiddag gegeven. Na 2 jaar kregen ze de begroting niet sluitend. Door een financiële injectie van een anonieme gever kon de school open blijven. Nu weten wij dat de anonieme gever burgemeester Zijp was.  In 1934 is er een lustrum gevierd waarvoor mevr. Visser-Roosendaal een verhaal op rijm heeft gemaakt van 38 coupletten. Een kopie hiervan ligt in het archief van de Historische Vereniging de Suyder Cogge.

Uit jaarboek 2006 HVSC (mw. Wanders-Visser)