Werkgroepen

De Historische vereniging Suyder Cogge heeft naast het bestuur een aantal werkgroepen t.w.:

  •  Beheer
  •  Genealogie
  •  Land en Pand
  •  Redactie

Elke werkgroep heeft een afgevaardigde in het bestuur en elke werkgroep heeft een voorzitter. meestal het bestuurslid, en een aantal werkgroepleden.